تماس با ما
دفتر مركزی شركت شکوفا بهداشت آرین :

تهران ،خیابان سهروردی شمالی-خ خرمشهر,
خ گلشن پ ۴٫
شماره تماس: ۸۸۵۴۳۵۵۵ (۹۸۲۱+)

كارخانه:

شهرک صنعتی ایوانكی

شماره تماس: ۴۵۸۳۳۱۱ (۹۸۲۳+)
شماره تماس: ۴۵۸۳۳۱۲ (۹۸۲۳+)

ارتباط مستقیم با واحد روابط عمومی:

شماره تماس: ۱۱۴۲۹۵۶ (۹۸۹۱۲+)

ارتباط با واحد فروش:

شماره تماس: ۸۸۵۰۰۳۰۰ (۹۸۲۱+)