جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

درباره ما

دورتو

پس از موفقیت چشمگیر در تولید شامپو های گیاهی با کیفیتی بی بدیل در شرکت نگین بهداشت آرین و احداث کارخانجات مواد اولیه صنایع شوینده گاه آن رسیده بود تا اقدامی جهت تولید سایر شوینده های خانگی صورت پذیرد لذا مدیران و سرمایه گذاران گروه شرکت های آرین تصیم به احداث مجموعه ای جهت تولید انواع شوینده های خانگی گرفت و در سال ۱۳۹۵ این تصمیم تحقق یافت.